Skip to main content

Söndagen den 1:a december höll Assyriska IK sitt årsmöte i Assyriska Turabdinföreningen och en ny styrelse bildades, ordföranden Gabriel Remmo avgår och blir istället vice ordförande med ungdoms- och projektansvar.

Många nya namn

Ny ordförande, sportchef och ekonomiansvarig. Isam Hormez Koutcho valdes till ny ordförande i Assyriska IK, även James Gorial blir ny sportchef i Assyriska IK och en ny ekonomiansvarig, Georgette Shamoun.

Isam Hormez Koutcho har suttit i Assyriska IKs styrelse under två år och som nu blir ordförande. Gabriel Remmo som suttit i Ordförande posten under åtta är nu vice ordförande vice ordförande med ungdoms- och projektansvar. Rubel Shamoun blir senior advisor och en länk mellan sportkommittén och ungdomssidan.

Assyriska IKs styrelse 2020-2021

1. Isam Hormez Koutcho – Ordförande
2. Gabriel Remmo – V. Ordförande samt projekt- & ungdomsansvarig
3. Georgette Shamoun – Ekonomiansvarig
4. James Gorial – Sportchef
5. Markus Dere – Sportchef
6. Rubel Shamoun – Sport & ungdom
7. Sabri Uysal – Marknad
8. Dimot Dere – Marknad
9. Goran Vukojević – Marknad
10. Tony Efrem – Säkerhet & Entré
11. Metin Shamoun- Säkerhet & Entré
12. Biland Dere – Aktiviteter
13. Gabriel Efrem – Aktiviteter
14. Bilader Younadam – Ledamot
15. Iskander Shamoun – Ledamot

Utanför styrelsen.
Ramsen Potros – Media & IT