Skip to main content

Medlemmar i Assyriska IK kallas till årsmöte, söndagen den 20:e februari kl 13.00 i Assyriska Turabdinföreningen.

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd.

Besöksadress:

Huskvarnavägen 79
554 66 Jönköping

Välkomna!