Skip to main content

”Assyriska vill kunna erbjuda barn och ungdomar fotbollen som ett redskap. Dels för att hålla dem aktiva men även för arbeta med frågor så som integrering i samhället, hur man motverkar ungdomsbrottslighet och utanförskap och även att man kan faktiskt säga nej till alkohol och droger.”

”Tydliga och mätbara parametrar så som, rekrytering utav ledare och flickor, ledarutbildningar, föräldrar grupper, fotbollsskola, flicksektion, tillväxt av ungdomslagen och aktiviteter.”

Aktuella projekt

År 3 En spark för ungdomar från A till Ö.

Öxnehaga – Orten för alla

Sponsorer & samarbetspartners