Skip to main content

Assyriska IK tillämpar ackreditering för representanter från media. Ackrediteringen gäller journalister & fotografer. Genom ackrediteringen får journalister och fotografer fritt inträde.

  • Ackrediteringsansökningar skall vara oss tillhanda senast dagen innan match.
  • Ackrediteringsbrickor och fotovästar kvitteras ut vid entrén efter uppvisande av presslegitimation.
  • Ackrediterad mediarepresentant skall ALLTID bära bricka/väst före, under och efter match (hela vistelsen på arenan).
  • Ackrediterad mediarepresentant förbinder sig att bära brickan fullt synligt under hela vistelsen på arenan.
  • Ackrediterad mediarepresentant förbinder sig att alltid följa instruktioner från matchfunktionärer och säkerhetspersonal.

Efter matchen är slut ber vi er att lämna tillbaka ackrediteringsbrickor och fotovästar innan ni lämnar arenan.

Vid frågor mejla till: info@assyriskaik.se

Ackreditering