Skip to main content

Vi har delat in vår verksamhet i fyra områden med definierade delmål:

Sportsligt

Föreningen har en hög sportslig ambition med att nå absoluta toppen.

Socialt

Föreningen skall vara ett föredöme och ta ett socialt ansvarstagande i frågor kring mångfald och integration i Jönköping.

Ekonomi

Föreningen ska ha en stark och balanserad ekonomi för att kunna bibehåll en hög ambition och kvalitet i verksamheten.

Marknad

Föreningen ska vara kommersiellt attraktiv för näringslivet och det ska finnas ett mervärde när man som samarbetspartner väljer att exponeras med Assyriska IK.