Skip to main content

Rosenlunds IP är en anläggning med XX sittplatser, ej numrerade, fri sittning gäller. Följande ordningsregler gäller vid matcher arrangerande av Assyriska IK:

Att bryta mot nedan angivna regler kan medföra muntlig varning, avvisning eller avlägsnande från arenan, polisanmälan eller beslut om besöksförbud i upp till två år.

 • Arrangören förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan. Huvudregeln säger att gästande supportrar äger endast tillträde till den på arenan tilldelade “bortasektionen”.
 • Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.
 • Till arenan är det förbjudet att medföra och använda: vapen (eller andra farliga föremål), pyrotekniska effekter, alkohol och andra droger, glasflaskor, paraplyer och flaggpinnar andra än av sk WP plast (ej vara plomberade eller fyllda).
 • Är man berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
 • Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges i punkten 4 kan komma att avvisas från arenan.
 • Obehöriga äger ej tillträde till spelplanen.
 • Det är förbjudet att utan tillstånd inom arenan fotografera, filma eller göra annan upptagning för återgivande av rörliga bilder och ljud.
 • Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster.
 • På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar, eller andra byggnationer.
 • Kastande av föremål mot planen eller inom arenan som kan orsaka skada/fara, påverka spelet eller på annat sätt stör arrangemanget är förbjudet.
 • Löst biljett gäller endast på angiven sektion. Då entré lösts till sektion gäller entrén endast på den aktuella sektionen och medger ej tillträde till andra sektioner utan tillstånd.